Verstandskies

Home » behandelingen » verstandskies

Verstandskies komt door

De verstandskies is de derde grote kies achterin de mond. Deze heet niet zo omdat hij zich ver achterin de mond bevindt, maar omdat deze pas doorkomt na de pubertijd. Een tijd waarin de meeste mensen geacht worden verstandiger te worden.

De verstandskies komt dus door na de pubertijd. Dit verschilt per persoon, maar over het algemeen tussen je 18e en 24e zullen verstandskiezen doorkomen. Veel mensen zullen hier niets van merken, maar helaas zullen anderen pijn ervaren tijdens het doorkomen van de verstandskies.
Vaak breekt de verstandskies niet of niet volledig door. Dit kan komen omdat er te weinig ruimte is in de mond of doordat de richting waarin de verstandskiezen doorkomen scheef is. Bij ruimte tekort of obstructie door andere kiezen spreken we van een impactie. Wanneer er genoeg ruimte is, maar de verstandskies toch niet doorkomt hebben we het over een retentie.

Moet een verstandskies getrokken worden?

Bij een retentie of een impactie is het moeilijk om de verstandskies schoon te houden. De kies is niet volledig zichtbaar en achterin de mond wordt over het algemeen minder goed gepoetst en gestookt. Tandbederf, gaatjes en ontstekingen zijn het gevolg en zullen op den duur behandeld moeten worden.

Wanneer worden verstandskiezen verwijderd?

Verstandskiezen worden verwijderd als deze zijn gaan ontsteken en dus problemen in het gebit veroorzaken. Het trekken van verstandskiezen voorkomt dan ergere problemen. Dit is helaas vaak nodig, want te lang onbehandeld kan een infectie aan de kaak tot gevolg brengen.
Wanneer de verstandskies doorbreekt kan deze ook andere kiezen beïnvloeden en het gebit scheef laten staan. Het verwijderen van de verstandskiezen is dan nodig.

Trekken van de verstandskies

Het trekken van de verstandskiezen wordt het liefst gedaan wanneer deze volledig zijn doorgebroken. Zo heeft de tandarts meer zicht en controle tijdens het verwijderen van de kies. Soms is dit niet mogelijk en moet er extra gesneden worden om de verstandskiezen te kunnen verwijderen. De tandarts houdt tijdens de periodieke controle in de gaten of je verstandskies problemen veroorzaakt. Voor ieder individu wordt een afweging gemaakt door de tandarts wat te doen met de verstandskiezen. Preventief verwijderen is een optie bijvoorbeeld om problemen met de stand van de kaak in de toekomst te voorkomen

Na trekken verstandskies

Het verwijderen van de verstandskies is geen lichte ingreep. Het is een operatieve verwijdering waarbij veelal ook gesneden moet worden. Complicaties en bloedingen kunnen in de dagen na het trekken voorkomen. De wond zal enkele weken moeten genezen. Complicaties zijn gelukkig zeldzaam en de meeste pijn kan worden verholpen met pijnstillers. Houdt er rekening mee dat je enkele dagen ziek kunt zijn en dus niet kan werken bijvoorbeeld.

Maak een afspraak

Formulier Contact section