Huisregels

Home » de praktijk » huisregels

Onze huisregels                                                

Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze en om de kwaliteit van onze zorg te kunnen blijven waarborgen hebben wij enkele huisregels opgesteld. Wij vragen u onze huisregels aandachtig door te lezen.

 

 • Wij zijn verplicht een medische anamnese (vragenlijst betreffende voorgeschiedenis en relevante omstandigheden mogelijke ziektes, aandoeningen en medicijngebruik) af te nemen.

 

 • Wij doen ons best om de wachttijden zo kort mogelijk te houden, helaas is dit niet altijd mogelijk. Wij vragen hiervoor uw begrip. Desgewenst kunt u aan de balie informeren naar een eventuele achterstand in de planning.

 

 • Wij verzoeken u vriendelijk wijzigingen in uw adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres, verzekeringsgegevens of gezinssituatie zo snel mogelijk aan ons door te geven. Dit geldt ook in het geval er iets verandert met betrekking tot uw gezondheid. Uw behandelaar moet volledig op de hoogte zijn van uw gezondheid en eventueel medicijngebruik om de juiste behandelmethode toe te kunnen passen. 

 

 • Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak.

 

 • Wij sturen enkele dagen voor uw afspraak een afspraakherinnering per email naar onze patiënten. Dit is een gratis extra service die wij verlenen waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het dus een keer voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, betekent dit niet dat uw afspraak NIET door zal gaan.

 

 

 • Het niet nakomen van een afspraak. De zorgverlener heeft de plicht om u als patiënt te wijzen op de consequenties van het niet nakomen van de gemaakte afspraken. Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient u dit uiterlijk 48 uur van te voren te melden. Dit kan aan de balie, telefonisch of per email. Bij het herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

 

 

 • Wanneer u niet verschijnt of niet tijdig uw afspraak afzegt, kunnen wij kosten in rekening brengen; de eerste keer zal, ongeacht de geplande behandeling of tijd, €25,- in rekening worden gebracht; de tweede keer worden de kosten berekend aan de hand van de geplande behandeling. Voor elk gepland kwartier (of een gedeelte daarvan) wordt €25,- in rekening gebracht. Bij herhaaldelijk niet nakomen van afspraken behouden wij het recht u als patiënt uit te schrijven.

 

 • U wordt geacht op tijd te komen. Indien dit niet het geval is, bestaat de mogelijkheid dat u die dag of op dat tijdstip niet meer behandeld kunt worden en dat er een nieuwe afspraak gemaakt zal moeten worden. Als er geen tijd meer is om u te behandelen kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

 

 • Huisdieren zijn niet toegestaan in onze praktijk.

 

 • Ongewenst gedrag; intimiderend of agressief gedrag wordt niet getolereerd. Indien sprake is van dergelijk gedrag behouden wij het recht de behandeling op te schorten te annuleren of tot onmiddellijke uitschrijving.

 

 • U kunt bij ons direct uw behandelingen afrekenen wanneer u dat wenst. Dat kan contant maar ook per pin. Wij accepteren geen creditcards. Na betaling ontvangt u van ons een nota. De niet directe afgerekende nota’s worden afgehandeld door onze financiële af handelaar Infomedics. U betaalt de rekening aan Infomedics en zij betalen uw zorgaanbieder (uw tandarts in dit geval). Als u verzekerd bent voor de behandeling rekenen zij eerst af met uw zorgverzekeraar. Daardoor hoeft u alleen nog de zorg te betalen die niet verzekerd is.

 

 • Spoedgevallen die geen patiënt bij ons zijn dienen direct na de behandeling de nota te voldoen aan de balie.