Vragen of opmerkingen

Als patient vertrouwt u erop dat uw tandarts zich te allen tijde blijft ontwikkelen en u passende zorg aanbiedt. Om u dit te kunnen garanderen zijn wij zeer transparant in ons kwaliteitsbeleid. Als praktijk zijn wij aangesloten bij de KNMT en de ANT. Het KNMT hanteert een kwaliteitssysteem waaraan wij ons als tandartsenpraktijk kunnen afmeten. Dit systeem hanteert vier aandachtsvelden, waarbij er gekeken wordt naar het onderhouden en bevorderen van de deskundigheid van de tandarts en naar het normeren van de beroepsuitoefening. Met het laatste wordt er gekeken of wij voldoen aan de praktijkrichtlijnen en de professionele standaard die van ons gewenst wordt.

Verder bewaken wij onze kwaliteit door gestructureerd intercollegiaal overleg en borgen wij hiermee onze kennis en vaardigheden en blijven wij deze verbeteren in samenwerking met onze vakcollega’s.

Heeft u vragen naar aanleiding van uw behandeling of opmerkingen op het contact met een van onze collega’s? Zijn er onduidelijkheden of bent u ergens niet zeker van? Neem dan eerst contact op met ons. Dit kan telefonisch of via het contact pagina op onze website. Er is altijd ruimte om op gesprek te komen bij uw tandarts om onduidelijkheden te verhelderen of vragen over uw behandelingen te beantwoorden.