Uw Nota

Uw nota wordt verzorgd door Infomedics. Dit is een externe partij die de facturering verzorgt en uw nota overlegt met uw zorgverzekeraar. De nota ontvangt u maximaal twee weken na uw behandeling. Met vragen en opmerking, zoals het treffen van een betalingsregeling of waarom bepaalde kosten wel of niet vergoed zijn kunt u bij hen terecht.

Mocht u geen aanvullende verzekering hebben voor de tandarts dient u uw nota direct na de behandeling te voldoen aan de balie.